Orisha Suite: Eshu(Leba)

Orishas zijn levende goden. Zij worden levend genoemd, omdat zij vereerd worden. Ook omdat zij bezit kunnen nemen van iemands lichaam en op die manier  met hun Afrikaanse nazaten communiceren. De komende periode wordt in de serie Orisha Suite iedere week een Afrikaanse godheid belicht. De derde in de serie is Eshu.

Eshu is een van de bekendste en belangrijkste Orishas uit de Yoruba cultuur. Zelfs in de Afrikaanse diaspora hebben de meeste mensen van hem gehoord en weten waar  hij voor staat. Hij heeft veel verantwoordelijkheden en is de beschermer van reizigers,  hij is de god van wegen en in het bijzonder  kruispunten(een kruispunt staat symbool voor transformatie), hij is verder de god van voor-en tegenspoed en de personificatie van de dood en dus een gids die overledenen naar het hiernamaals leidt. Hij is ook de god van chaos en streken. Deze haalt hij vaak uit bij mensen, zodat ze persoonlijk kunnen groeien.  Zijn bijnaam is Aflekete, wat zoiets betekent als ‘ik heb je voor de gek gehouden’. Hij staat in de Afrikaanse mythologie bekend als een lastige leraar, maar is wel een van de beste.

Eshu is de god van de wegen en in het bijzonder de kruispunten

Verhalen over Eshu

Volgens de overlevering liep Eshu op een dag een dorp in met een hoed die aan ene kant rood  was en aan de andere kant zwart. De bewoners aan de linkerkant van de weg zagen dat zijn hoed zwart was en die van de rechterkant zagen dat het rood was. De mensen uit het dorp begonnen op gegeven moment met elkaar te bekvechten over de kleur van zijn hoed. Het ging er zo heftig aan toe dat Eshu moest terugkeren om voor rust te zorgen. Hij gaf aan dat de mensen die vonden dat zijn hoed zwart was of voor rood aanzagen beiden gelijk hadden.

De moraal van dit verhaal is dat het perspectief van de ene persoon net zo correct kan zijn als die van een andere, ook als men op het eerste gezicht denkt dat er sprake is van een tegenstelling. Bekrompenheid is namelijk een slechte raadgever.

Nog een vertelling

Shango een machtige god, was altijd aan het opscheppen over de krachten die hij bezat en dat er geen enkele god  was die hij niet kon verslaan. Toevallig liep Eshu  op die dag langs en hoorde wat Shango te vertellen had. Eshu vroeg Shango vrolijk als hij ook hem bedoelde. Shango realiseerde meteen zijn fout en zag de bui al hangen en maakte meteen zijn excuses. Hij gaf toe dat hij alle andere goden bedoelde behalve Eshu. Een verstandige keus want Eshu behoort namelijk samen met Ogun, Osun en Oshosi tot de vier strijders.

Volgens een ander verhaal vroeg Shango  hem ooit waarom hij niet alles vertelt wat hij weet, waarop hij het antwoord gaf: ‘Dat doe ik nooit. Ik laat mensen graag nadenken.’

Nog meer eigenschappen van Eshu

In veel overleveringen is Eshu degene die voor chaos zorgt onder de  goden omdat hij informatie achterhoudt. Hij is immers de bewaarder van geheimen. Hij wordt de sleutel genoemd, omdat hij met de informatie die hij bezit kan manipuleren of voor verlichting kan zorgen.  Het is zijn natuur om zowel de goden als de mensen af en toe voor de gek te houden.

 

Eshu is de goddelijke boodschapper

Eshu Eshu is de eerste Orisha die door Oludumare is geschapen en hij is getuige geweest van de schepping. Hij is dus de sleutel van alle religieuze activiteiten. Zonder zijn zegening kan er niets goed gaan. Eshu is de goddelijke boodschapper en door hem bereiken alle gebeden de Orishas.  Eshu is de god van communicatie en kent alle aardse en  spirituele talen. Hij is de poortwachter en bewaakt en opent de deuren naar de verschillende dimensies.

Eshu is het ultieme symbool van dualiteit en verbinding. Hij is geliefd, maar wordt ook gevreesd. Hij is de enige Orisha die zowel goed als slecht mag handelen. Alle tegenpolen zijn in hem verenigd. Hij is overal tegelijkertijd aanwezig. Hij staat symbool voor het leven dat niet zwart, wit is maar  veel nuances kent.

Getallen: 3 en 21

Kleuren: Rood/zwart of zwart/wit

Attributen: wandelstok en pijp

Namen: Exu, Echu, Elegua, Elegbara, Elegba, Legba, Papa Legba, Leba en Eleda.

©thecolourfullview.com