Orisha Suite: Obatala

Orishas zijn levende goden. Zij worden levend genoemd, omdat zij vereerd worden. Ook omdat zij bezit kunnen nemen van iemands lichaam en op die manier met hun Afrikaanse nazaten communiceren. De komende periode wordt in de serie Orisha Suite iedere week een Afrikaanse godheid belicht. De vierde in de serie is Obatala.

In de Yoruba-cultuur is Obatala de schepper van de mens. Obatala is in de Afrikaanse mythologie de tweede zoon van Olorun. De vrouw van Obatala is volgens de Yoruba mythologie Yemaya de godin van de zee ‘moeder aarde’. De aarde is namelijk een waterplaneet.

De mens is  tot leven gekomen door de adem van Olorun. Obatala is bovendien eigenaar van alle hoofden, omdat men er van uit gaat dat de ziel huist in een persoon’s hoofd.

Waar staat zijn naam voor?
Men gaat er van uit dat Oba koning betekent, maar het is eigenlijk een samentrekking van O geest en Ba grote energie. Oude Afrikanen herkenden het verband tussen zonlicht(geest) en materie. Obatala staat voor verlichting. Wanneer een mens zijn innerlijke zon uit gaat houdt het in feite in dat deze is overleden. De innerlijk zon is de geest. Tala betekent kleed.

De innerlijke zon is de geest

Obatala is de Orisha die toestemming kreeg van Olorun om het land van het water te scheiden. Obatala is Oluruns vertegenwoordiger op aarde en schepper van de mens. Er werd al aangehaald dat het zijn geboorterecht was om het land van het water te scheiden, maar dit geboorterecht werd hem afgepakt door zijn jongste broer Eleduwa. Er ontstond vervolgens een grote strijd. Die strijd wordt iedere jaar nagespeeld tijdens het Itapafestival in Ife. Obatala is volgens Yoruba overleveringen degene geweest die de eerste Yoruba stad Ife heeft gesticht. In Brazilie is Obatala opgegaan in Bonfim. Er wordt dan ook jaarlijks in januari in Salvador het Festa do Bonfim georganiseerd.

De schepping
Volgens de overlevering van de Yoruba’s was de aarde ledig. Er was alleen water en de beslissing werd genomen om leven te creëren. Water en land werden van elkaar gescheiden en de aarde moest bewoond worden. De  mens werd vervolgens door Obatala gecreëerd uit aarde  en  de levensadem werd ten slotte  in hen geblazen.

Koning der koningen

Obatala wordt gezien als de vader van de Orishas. De kleur die bij hem past is wit, omdat dit staat voor wijsheid en reinheid. Doordat de Orishas worden gezien als koningen en koninginnen wordt Obatala gezien als de koning der koningen(de rechtvaardige vader). Bij de Ifa’s is de obatala energie de essentie van helderheid. Door helderheid komen wij tot de juiste beslissingen en kunnen wij beslissen wat er bij ons past en wat niet.

Obatala is eigenlijk geen aparte Orisha, maar is het een van de drie manifestaties van Olorun. Obatala is dus een verlengstuk van Olorun. Deze drie manifestaties van Olorun zijn: Oduduwa: alvermogen, Orumila: alwetendheid en Obatala: alomtegenwoordigheid. Deze drie krachten zijn verenigd in de mens en moeten alleen nog tot ontwikkeling worden gebracht. De nadruk ligt op deze drie krachten, omdat de namen van deze drie manifestaties kunnen verschillen.

De slang is een van de oudste symbolen ter wereld

In Haïti staat Obatala bekend als Damballah. Mensen die in trance van hem zijn kruipen dan op de grond als een slang. Damballah staat symbool voor de slang, die een van de oudste symbolen ter wereld is, vooral de slang dieobatala in zijn eigen staart bijt. De slang staat symbool voor de wereld en het universum.

Het verhaal van Jezus vertoont heel veel gelijkenissen met het verhaal van Obatala. Ook bij Obatala was er sprake van een wederopstanding na zijn symbolische dood.
Hij verliet zijn tempel op de zevende dag, verbleef op de achtste dag in een grot en op de negende dag keerde hij in een grote processie weer naar zijn tempel.

Namen: Oluwa Aiye(heer van de aarde), Alabalase(de heilige gezaghebber), Baba Arugbo (Oude meester), Baba Araye (vader van alle mensen), Orisanla en Orisha van het noorden.
Kleuren: Wit
Nummer: 8
Invloedgebieden: Wijsheid, leiderschap, vaderschap, (karmische)rechtvaardigheid, aardkunde, gehandicapten en militairen.
Symbolen: bergen, slakkenhuizen, awidya’s met kaurieschelpen, albino dieren, kikkers en kristallen.
Datum: 24 september
Chakra: Kruin
Dieren: onder andere slakken, olifanten, adelaars en sneeuwapen.
Vergelijkbare goden: Ra, Damballah, Tyr, Odin
Planten: Knoflook, hysop, salie

©thecolourfullview.com