september 03

Tags

Orisha Suite: Oko

De komende periode wordt in de serie Orisha Suite iedere week een Afrikaanse godheid belicht. De achtste in de serie is Oko.

Oko wordt gelinkt aan de landbouw, vruchtbaarheid en de mysterien van leven en dood. Hij is één van de hardwerkendste orisha’s omdat de aarde zijn domein is. Als Orisha van de landbouw gaat hij over het voeden van de mensheid en de overige Orisha’s. Oko gaat ook over de cyclussen van groei, vitaliteit en wordt aangeroepen als het gaat om werk en gezondheidszaken.

De mysterien van leven en dood zijn nauw verbonden met deze Orisha. Volgens de Yoruba mythologie voed hij de mensheid tijdens haar leven en de mensheid voed op haar beurt Oko wanneer zij wordt begraven.Oko

Oko betekent penis en afhankelijk van de intonatie landbouw. Symbolisch is Oko degene die de aarde bezaait zodat de mens te eten heeft. Volgens Yoruba overleveringen was Oko getrouwd met Yemaya. Het paar staat dan  ook symbool voor  aarde en water.

Oko heeft volgens Yoruba-overleveringen een broer genaamd Korikoto die moet waken over de gewassen na zonsondergang. Een moderne variant van Korikoto is de vogelverschrikker die vogels er van weerhoudt alle gewassen op het land te beschadigen.
Oko wordt  voornamelijk geassocieerd met helende krachten en harmonische energie. Ten slotte staat hij symbool voor balans en houdt hij het negatieve en het positieve in evenwicht door chaos te laten overgaan in orde.

Namen: Orishaoko of Orishaoco
Nummer: 7
Dagen: 22 maart en 15 mei.
Heilige plekken: landbouwvelden en aarde
Kleuren : rood, wit, roze en blauw
Gereedschap : ploeg
Karakter: hardwerkend, plichtsgetrouw en praktisch