september 17

Tags

Eargasm Alert: Kataleya – Hoje E Hoje + must see documentaire: Litle White Lie


Must see documentaire: Litle White Lie

De documentaire  Litle White Lie gaat over de joodse Lacey Schwarts.  Het merkwaardige aan dit verhaal is echter dat Lacey’s biologische vader een zwarte man is en haar ouders dit een aantal jaren  voor haar verborgen hebben weten te houden. Lacey is namelijk het product geweest van een affaire tussen haar moeder en haar biologische vader.

Op internet is er trouwens een heftige discussie over Lacey’s documentaire omdat  veel mensen van mening zijn dat als Lacey goed in de spiegel had gekeken ze zelf de conclusie had kunnen trekken over haar roots.  Voor Lacey was de conclusie dat zij zwarte roots heeft niet zo vanzelfsprekend. Haar ouders hielden haar voor dat ze haar donkere looks had geërfd van haar Siciliaanse grootvader. Deze onwaarheid kon niet een leven lang verborgen worden gehouden dus kwam het toen Lacey achtien was  tot een confrontatie met haar moeder. Lacey kwam eindelijk achter de waarheid(the litle white lie).

Wat verder opvallend is aan dit verhaal is dat Lacey zonder dat ze het wist altijd haar biologische vader als familievriend om haar heen heeft gehad. Na zijn overlijden wou Lacey  niet langer gegijzeld  worden door haar familiegeheim en besloot ze haar verhaal op camera vast te leggen.