oktober 03

Tags

Eargasm Alert: Luke James – Make love to me + zeven inspirerende citaten van de Dalai LamaZeven inspirerende citaten van de Dalai Lama

De huidige Dalai Lama is voor velen een bron van wijsheid en we hebben allemaal wel eens goed advies nodig in ons leven of een paar verstandige woorden. Wij vonden de onderstaande zeven citaten het meest inspirerend. Lees en geniet!

Voor een zinvol leven moeten we, denk ik, de voornaamste goede menselijke eigenschappen liefde, vriendelijkheid en mededogen ontwikkelen. Dan wordt ons leven zinvol en vrediger, gelukkiger.

Ons uiteindelijke doel moet zijn de ontwapening van de hele planeet. Als dat goed wordt voorbereid en de mensen de voordelen ervan inzien, meen ik dat het zeker mogelijk is. Maar om over voldoende vertrouwen te beschikken om fysieke wapens uit te bannen, moeten we beginnen met de innerlijke ontwapening. We moeten ons wijden aan de lastige opgave liefde en mededogen in onszelf te ontwikkelen. Mededogen is van nature vredig en zachtmoedig, maar ook heel krachtig en effectief.

Waarachtig mededogen en waarachtige liefde in boeddhistische zin zijn gebaseerd op de eenvoudige erkenning dat anderen, net als ik, gelukkig willen zijn en het lijden willen overwinnen, en dat anderen, net als ik het recht hebben om dit fundamentele verlangen te bevredigen.

Zonder liefde kunnen we niet overleven. De mens is een sociaal wezen en zorg voor elkaar is de basis van onze samenleving.

Als iemand nooit liefde uit enige hoek heeft ervaren, is dat heel triest. Maar als hij één persoon kan ontmoeten die onvoorwaardelijke liefde toont, gewoon aanvaarding en mededogen. Als hij weet dat hij het object van iemands genegenheid en liefde is, zal dat grote invloed op hem hebben en zal hij dat waarderen. Omdat er een zaadje in hem is, zal die daad van liefde dat zaad laten ontkiemen.

Sommige vriendschappen zijn niet echt, bijvoorbeeld vriendschappen die op rijkdom, macht of aanzien gebaseerd zijn. In die gevallen blijven vrienden zolang de basis van hun vriendschap bestaat. Maar wanneer die basis wegvalt, slijt ook de vriendschap. Bij de andere soort gaat het om oprechte vriendschappen gebaseerd op het menselijk gevoel van dierbaarheid, van delen en verbonden zijn. Dit soort vriendschap noem ik oprecht omdat ze niet wordt beïnvloedt door toe-of afname van rijkdom, aanzien of macht van de betrokkenen. Dat wat bepaalt of zo’n vriendschap al dan niet standhoudt, is of de twee mensen gevoelens van liefde en genegenheid voor elkaar koesteren. Zonder liefde en genegenheid is het onmogelijk oprechte vriendschap in stand te houden. Zoveel is duidelijk.

Die relatie waar de liefde voor elkaar uitsteekt boven de nood aan elkaar is de beste.